luni, 25 noiembrie 2013

Campionatul mondial de Jiu-Jitsu - Nov 2013 - Demo Aikido Aikikai FRAA